Možné nežiaduce účinky botulotoxínu

Liečba botulotoxínom je zväčša dobre znášaná. Vedľajšie účinky sa pozorujú veľmi zriedka, najmä v prvých dňoch po injekcii. Ide o účinky, ktoré sú mierne a zväčša prechodné.

Nežiaduce účinky, ktoré je možné zaznamenať u detí so spasticitou nôh podmienenou detskou mozgovou obrnou:

 • Slabosť svalov dolných končatín
 • Ťažkosti s chôdzou
 • Náhodné poranenia pri pádoch
 • Neschopnosť ovládať močový mechúr
 • Hnačka

Nežiaduce účinky zaznamenané u pacientov liečených botulotoxínom pri iných ochoreniach ako spasticita nôh podmienená detskou mozgovou obrnou:

 • Bolesť / modrina v mieste vpichu
 • Alergia, alebo precitlivelosť
 • Svrbenie, kožná vyrážka
 • Pocit únavy
 • „chrípkové“ prejavy
 • Celkový pocit slabosti
 • Neuralgická amyotrofia (ochorenie zahŕňajúce náhlu výraznú bolesť v ramenách a rukách, so svalovou slabosťou a ochabovaním svalstva)
 • Nadmerná svalová slabosť v akejkoľvek časti Vášho tela
 • Ťažkosti s rečou
 • Ťažkosti s prehĺtaním
 • Ťažkosti s dýchaním

Čo by ste mali robiť, ak si myslíte, že u Vás došlo k akémukoľvek z uvedených nežiaducich účinkov?

Pokiaľ zaznamenáte akékoľvek ťažkosti z vyššie uvedených nežiaducich účinkov, ihneď informujte svojho lekára. Pokiaľ nie je Váš ošetrujúci lekár dostupný, vyhľadajte lekársku službu prvej pomoci.

Komu hrozí najväčšie riziko závažných nežiaducich účinkov?

Riziko týchto nežiaducich účinkov môže byť vyššie u pacientov, ktorí:

 • Už trpia problémami s prehĺtaním
 • Už trpia dýchacími problémami
 • Už trpia nervovými, alebo svalovými problémami
 • Užívajú lieky, ktoré môžu zvyšovať účinok botulotoxínu

Informujte svojho lekára, pokiaľ trpíte, alebo ste trpeli akýmkoľvek z týchto problémov, alebo pokiaľ užívate akékoľvek iné lieky.


Stránka je podporovaná z edukačného grantu spoločnosti Liek, sro, Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec. Kontakt: info@lieksro.sk.
Dátum poslednej aktualizácie: 8.4.2013