Liečba botulotoxínom

Odpoveď hneď, ako kliknete na otázku.


Ako prebieha liečba botulotoxínom?

Botulotoxín sa podáva v malých dávkach priamo do postihnutého svalu injekčne. Liečba je individuálna.

  • Injekcie nie sú pre dieťa bolestivejšie ako očkovanie. Ak sa podáva len jedna alebo dve injekcie, môže lekár k zmierneniu vnímania vpichu ihly použiť krém s obsahom anestetika.
  • Pri veľmi malých alebo úzkostných deťoch, alebo u detí, ktoré potrebujú viac injekcií, môže lekár po zvážení podať slabé sedatívum proti úzkosti.

Niekoľko hodín po injekciách môže Vaše dieťa odísť domov. Väčšina detí môže ísť ďalší deň znovu do školy.

Ako dlho trvá, pokiaľ začne botulotoxín účinkovať?

Botulotoxín by mal začať pôsobiť po 2 až 3 dňoch od aplikácie a maximálny relaxačný efekt na svaly je dosiahnutý zhruba do 2 týždňov po podaní injekcie.

Deti s chôdzou po špičkách môžu očakávať zlepšenie chôdze (päta-špička) v priebehu 2-4 týždňov po injekcii do svalov lýtka.

Ako dlho trvá účinok botulotoxínu?

Účinok je vždy dočasný.

  • Zvyčajne trvá 3 až 4 mesiace. Potom začne nervo-svalové spojenie znovu fungovať. Nervové signály, ktoré spôsobujú sťahovanie svalov sa obnovia, a tým sa opätovne zvyšuje svalový tonus.
  • Svaly preto môžu opäť začať tuhnúť a pravdepodobne bude potrebná opakovaná injekčná liečba botulotoxínom.
  • Je dôležité, aby liečba nebola opakovaná častejšie, ako odporúča ošetrujúci lekár.
Čo je nutné pre maximálny účinok liečby botulotoxínom?

Pre maximálny prínos injekcií botulotoxínu je dôležité, aby dieťa neustále podstupovalo fyzioterapiu a rehabilitačnú liečbu.

Je obzvlášť dôležité, aby sa dieťa naučilo používať svoje svaly normálnym spôsobom. Niekedy dieťa potrebuje dlahy, alebo krátkodobo sadru. Tým sa podporí pohyb v kĺboch.

Niektoré deti budú potrebovať korektívnu operáciu.


Stránka je podporovaná z edukačného grantu spoločnosti Liek, sro, Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec. Kontakt: info@lieksro.sk.
Dátum poslednej aktualizácie: 8.4.2013